bescherming van privacy

Databescherming

 Het gebruik van onze website is in de regel zonder opgave van persoonsgebonden gegevens mogelijk. Voor zover op onze websitepagina’s persoonsgebonden gegevens als bv. naam, adres of e-mail, gevraagd wordt voor zover als mogelijk, steeds op vrijwillige basis. Deze gegegvens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven.
We willen er wel op wijzen dat gegevensoverdracht via internet (bv. communicatie per E-Mail) niet altijd 100% veilig is. Een foutloze beveiliging van data t.o.v. derden is niet mogelijk.
Het gebruik, in het kader van het gedrukt openbaar maken van contactgegevens, door derden om zo ongevraagde reclame en infomateriaal worden hiermee uitdrukkelijk tegengesproken. De behouden zich uitdrukkelijk de mogelijkheid gerechtelijke stappen te ondernemen in geval van ongewenste toezending van infomateriaal, bv. door spammails.

 

Verklaring van gegevensbescherming voro het gebruik van Google Analytics.

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalyse dienst van Google Inc. (Google). Google Analytics gebruikt zogenaamd „cookies“, tekstgegevens die op uw computer opgeslagen worden, waardoor ze met uw eigen hulp een analyse kunnen maken van uw gebruik van de website. Deze bekomen informatie, via cookies, over uw gebruik van de website, wordt in de regel aan een server van Google in de USA doorgestuurd en onmiddellijk opgeslagen. In geval van activering om uw IP anoniem te maken op deze website wordt uw IP-adres van Google alsnog binnen de leden van de Europese Unie of in andere landen overeenkomstig binnen het Europese economische gebied eerst beperkt. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de USA doorgegeven en pas dan…
In opdracht van de beheerder van de website zal Google deze informatie gebruiken, om het gebruik van hun website te kunnen evalueren, om rapporten over de website activiteiten samen te stellen en om toekomstig gebruik van de website en de aan het internetgebruik vervonden diensten tegenover de websitebeheerder te kunnen bewijzen.
De, in het kader van Google Analytics bekomen IP-adressen via uw browser, worden niet tesamen gevoegd met andere gegevens van Google. Zij kunnen de opslag van cookies, door een passende instelling van uw Browsersoftware, verhinderen. Wij willen er toch op wijzen dat, in dit geval integendeel niet alle beschikbare functies van de website in zijn volle omvang gebruiken, kunt u daarentegen de verzameling wat door cookies bekomen informatie door uw gebruik van de website, gezochte informatie (incl. uw IP-adres) op Google als van de verwerking van deze gegevens doro Google verhinderen, indien u met de navolgende link de beschikbare browser-plug-in downoadt en installeert.
tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Datagegevensbescherming bij gebruik van Twitter.

Datagegevensbescherming bij gebruik van Twitter. Op onze pagina’s zijn Twitter functiediensten verbonden. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco CA 94103 USA.
Door het gebruik van Twitter en de funcite „Re-Tweet“ worden de door uw bezochte websites met uw Twitteraccount gekoppeld en aan andere gebruikers doorgegeven. Daarbij worden ook gegegvens aan Twitter overgedragen. We wijzen erop, dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de overgebrachte gegevens evenmin van wat Twitter zelf daarmee doet. Verdere specifieke info vindt u ind e datagegevensbescherming van Twitter onder twitter.com/privacy. Uw databeschermingsinstellingen bij Twitter kunt u in uw Konto-instellingen onder: twitter.com/account/settings wijzigen.

 

Inlichtingen, schrappen, afsluiting

U heeft altijd het recht op kosteloze inlichtingen ivm uw opgeslagen persoonsgerelateerde gegevens, de herkomst en ontvanger, en het doel van de dataverwerking, evenals het recht op data te corrigeren, af te sluiten oft e schrappen. Hieromtrent en voor eventuele verdere vragen met als thema „persoonsgebonden gegevens“ kunt u zich te allen tijde via het vermeld adres van de websitebeheerder in het Ipressum tot ons wenden.