Brandschutz

Enkel en alleen wie zich zeker voelt, voelt zich geborgen

Wat gebeurt er wanneer een gebouw in brand staat? Hoe lang houden de bouwdeelconstructies met isolatieplaten uit houtwolvezel in het vuur stand? Een geval, dat hopelijk niemand overkomt, wil nochtans ieder, die met hout als materiaal werkt, deze vragen beantwoord weten. Hier kunnen we u geruststellen: GUTEX houtwolvezelplaten vertonen een zo’n hoge weerstand dat ze probleemloos in geteste constructies toe een brandweerstand van 90 minuten kunnen toegepast worden.

De eisen gesteld aan brandweerstand van gebouwen wordt door de verschillende Bundeslanden (D) en onderscheiden zich dan nog verder naargelang het landelijke bouwverordeningen (D).
Alle bouwvoorschriften hebben echter gemeen dat de eisen naar de brandbaarheid van een product zelf evenals de eis van tijdelijke weerstand van een samengesteld bouwdeel in minuten overal gelijk is.
Houtwolvezelisolatie zijn als normaal ontvlambaar gerangschikt, u kunt daarmee tot gebouwklasse 3 (gebouwen met geringe hoogte) toe aangewend worden. Dit zijn de typische woningen/appartement voor 2,5 – tot 3-verdiepingen hoogte.


Met GUTEX isolatiepanelen kan u zonder problemen, de gevraagde eisen aan brandbescherming voor deze type gebouwen behalen.
Heeft u nog verdere vragen ivm bouwdeelgewijze opbouw voor brandweerstand in dak- en wandconstructies, dan mag u altijd onze technische dienst raadplegen