Hittebescherming in de zomer

Hout – de ideale isolatie

Hout is onder de bouwmaterialen, de grondstof die de grootste warmte-opslagcapaciteit bezit. Daardoor bieden de isolatieplaten op basis van hout, in vergelijking met de conventionele isolatiematerialen, een aanzienlijk betere bescherming tegen de hitte in de zomer. Zij zorgen ervoor dat de opgenomen warmte-energie langer bijgehouden wordt (faseverschuiving) en in geringere mate in de binnenruimte terecht komt (aplitudedemping). Zo blijft zelfs bij hoge hittetemperaturen buiten, aangenaam koel binnen.

Juist zelfs in de overgangstijden (seizoenswissels) biedt de warmte-opslagcapaciteit van de houtwolvezelisolatie voordelen wat betreft de getemperde binnentemperatuur evenals bij de vermindering van de stookkosten.

Met een isolatie uit hout wordt uw huis behaaglijk – om het even in welk seizon.

Hoe dat functioneert, tonen wij aan de hand van een voorbeeld:

Bij een isolatiedikte van 180 mm met GUTEX Thermosafe-homogen bedraagt de berekende faseverschuiving (tijdelijke vertraging, tot de warmte-energie doorheen de isolatie van buiten naar binnen doorkomt) 10 uur. Bij een temperatuurverandering van de buitenlucht van 21°C, zoals in het diagram afgebeeld, bedraagt de gemiddelde luchttemperatuurschommeling binnenshuis 3°C (amplitudedemping = 7).

Hoe kan men zomerse hittebescherming realiseren?

Naast belangrijke constructieve invloedsfactoren zoals oriëntatie en grootte van de ramen oriëntatie van het huis, oversteken en de lucht- en winddichtheid van het gebouw, is voor de bescherming tegen zomerse hitte ook de materiaalkeuze van de isolatie beslissend.

De ideale isolatie moet u bieden:

  • Hoge warmte-opslagcapaciteit door hoge densiteit en een hoge specifieke warmte-opslagcapaciteit van materiaal
  • Lage warmte-geleidingscoëfficiënt