indruk

Gegevens overeenkomstig § 5 TMG (Duitse telemediawet):

GUTEX Holzfaserplattenwerk H. Henselmann GmbH & CO. KG
Gutenburg 5
D-79761 Waldshut-Tiengen 

 

Vertegenwoordigd door:

H. Henselmann Verwaltungsgesellschaft mbH
Bedrijfsleider Claudio Thoma 

 

Contact:

Telefoon: +49 7741 6099-0
Fax: +49 7741 6099-57
E-mail: info@gutex.de 

 

 

Register:

Ingeschreven in het handelsregister. 
Bevoegde rechterlijke instantie: Freiburg 
Registernummer: 620491 

 

Btw-nr.:

Btw-nummer overeenkomstig §27a van de Duitse belastingwet: DE142834494

Bron: https://www.e-recht24.de/

 

Gegevensbescherming:

Neem contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming via:

e-mail: datenschutz@gutex.de

of stuur een brief naar 

GUTEX Holzfaserplattenwerk
z.H.: Datenschutzbeauftragter
H. Henselmann GmbH + Co KG
Gutenburg 5
D-79761 Waldshut-Tiengen 

Telefoon: +49 7741 6099-0
Fax: +49 7741 6099-57

Aansprakelijkheidsuistluiting (disclaimer)

Aansprakelijk voor de inhoud.

Als dienstenaanbieder zijn we volgens § 7 Abs.1 TMG voor onze eigen inhoud op deze bladzijden verantworodelijk, naar algemene wetten.µ
Volgens § 7 Abs.1 TMG zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht, overgebrachte of opgeslagen vreemde informatie te controleren of naargelang de omstandigheden te onderzoeken, die éénstrijdig zouden zijn met het werkterrein.
Verplichtingen tot het verwijderen of afsluiten van het gebruik van informatie naar de algemene bepalingen blijven hierbij aangeroerd.
Een desbetreffende aansprakelijkheid is er eerst vanaf het tijdstip van kennisgeving van een concrete schending van het recht. Bij het bekend worden van een schending van recht zullen we deze inhoud meteen verwijderen.

Aansprakelijkheid betreffende links:

Onze aanbieding bevat links tot externe websites van derden, op wiens inhoud wij geen invloed hebben. Bijgevolg kunnen wij voor deze vreemde inhoud ook geen garantie op ons nehmen. Voor de inhoud van de gelinkte sites is elke aanbieder of beheerder van de site verantwoordelijk.
De gelinkte sites worden op het moment van ‚linking‘ op mogelijke rechtovertreding nagezien. Info, in strijd met de wet, waren op het moment van ‚linking‘ niet bekend. Een permanente inhoudelijke controle van de gelinkte sites is helaas, zonder concrete aanknopingspunten van rechtschending, niet uitvoerbaar. Bij bekend worden van de rechtschendingen worden die betreffende links meteen geschrapt.

Auteursrecht:

De door de sitebeheerder gemaakte inhoud en constructies die zich op de site bevinden vallen onder Duits auteursrecht. Het kopiëren, bewerking, bekendmaken en elke vorm van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht behoeven een schriftelijke toestemming van de betreffende auteur. Download en kopiëren van deze site zijn enkel toegelaten voor de privégebruiker en niet voor commerciële doeleinden.

Voor zover de inhoud van deze site niet door de beheerder zelf is opgemaakt, behoren de auteursrechten aan derden toe. In het bijzonder wordt de inhoud van derden aangeduid. Zou u dan toch nog auteursrechtenovertreding vaststellen, vragen wij ons een geldig bewijs daarom te bezorgen.
Bij bekend worden van de rechtsovertreding worden de betreffende inhoud meteen geschrapt.

Fotorechten

De op de site gebruikte foto’s worden door volgende foto-archiefbeheerders verkregen:

 Istockphoto, Fotolia, Shutterstock